Pochod patera Dvorského

29. června 2024 od 09:30 hodin

Slavnost, Tetín,
Fota: Michal Bařinka

Sdružení sv. Ludmily na Tetíně pořádá v sobotu 29. června pěší pouť z Tetína do Svatého Jána pod Skalou. Sraz je v 9:30 před farou na Tetíně nebo v 11:00 v Srbsku u lípy. Jde se na památku pátera Karla Dvorského, který spravoval farnost v letech 1959 – 2000.