Mykologická exkurze

16. září 2023 od 10:00 hodin

Prohlídka, Liteň,
Foto: Vladimír Kačer

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Správa CHKO Český kras zve všechny zájemce na zářijovou vycházku do přírody. 16. září můžete navštívit mykologickou exkurzi. Ta začíná v 10 hodin u úřadu městyse v Litni.