Letovští cinkali a zpívali u kapličky

Foto: Markéta Huplíková

LETY – Zvesela zacinkaly děti letovské základní a mateřské školy i Školinky Nona při Vánočním cinkání na návsi v Letech o stříbrné neděli 11. prosince. Nejmenší děti zpívaly a tančily, školáci hráli na klávesy, kytaru a housle.

Návsí zněly klasické koledy, ale také hraná píseň Spirituál kvintetu V jeslích dítě spinká v podání letovských školáků, báseň O ztracené kometě nultého ročníku či na závěr sborově Světové Vánoce Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, které zahřály u srdce. A že bylo třeba se zahřát, potvrdil i velký zájem o svařák Školinky Nona s koláči z Malé pekárny a cukrárny Denisy Neprašové či punč letovských hasičů. Jízda na koni pro malé děti byla příjemným zpestřením stejně jako závěrečné koledy dívčí kapely v čele s Katkou Jandovou. Všechny nadchl příjezd letovských hasičů v nově pořízeném hasičském voze, který si mohly přítomné děti prohlédnout i zevnitř kabiny. Nakoupili jsme si dětmi vyrobené vánoční výrobky a už se těšíme na Letovský masopust v sobotu 7. ledna, který ve 13.30 hodin odstartuje masopustní veselí v celém regionu.

Text a foto: Markéta Huplíková