Zřícenina Týřov připomíná dávné časy

Na Týřově na vás dýchne historie. Musíte si za ní trochu vyšplhat, ale námaha stojí za to. Výlet na hradní zříceninu nedaleko Křivoklátu zvládnou i děti. Určitě se jim zalíbí prolézání kolem starých kamenných zdí.

Rozvaliny jsou tajemné, můžete si představovat, jak asi v dávných časech vypadaly. To platí samozřejmě i o Týřově, kde se navíc kocháte výhledy na okolní lesy a meandr řeky Berounky přímo pod hradem.

Historie Týřova
Zříceninu v okrese Rakovník nejspíš moc lidí nezná, soudě podle toho, že k ní neproudí davy návštěvníků ani v sezoně. Většinou cestou potkáte jen pár nadšených turistů. Je to zvláštní, vždyť Týřov leží kousek od slavného Křivoklátu a zřejmě byl postaven jen chvíli po něm. Založil ho král Václav I. na počátku své vlády v první polovině 13. století.

Každopádně roku 1249 už určitě stál. Tehdy tu totiž král Václav I. zajal svého syna Přemysla, který se proti otci vzbouřil, a na Týřově ho na nějaký čas i uvěznil.

S tímto hradem je spojeno mnoho slavných mužů naší historie. Na začátku 14. století tady byl kvůli sporu s králem Janem Lucemburským vězněn šlechtic Jindřich z Lipé. Pobýval tu i slavný Karel IV.  Jako jeden z prvních zastavených hradů ho vykoupil po svém nástupu na trůn. Dokonce ho zahrnul do zemského zákoníku Majestas Carolina.

Týřov navštívil také básník a spisovatel Karel Hynek Mácha. V té době už to ale dávno byla jen zbořenina. Jako pustý se uvádí na konci 16. století. Pak už jen chátral a lidé z okolních vsí postupně odnášeli kameny, až zbyla jen jedna polorozbořená zeď a věž. Moc slávy si tedy neužil…

Jedinečný hrad
Hrad byl na svou dobu jedinečný. Žádný takový v Čechách tehdy nestál. Vybudovali ho podle modelu francouzských kostelů s devíti věžemi a čtyřmi věžicemi, propojenými hradbami. Byl dobře chráněný, na jedné straně vysokou skálou a řekou Mží, na druhé padacím mostem, valy a příkopy. Stál na důležité zemské stezce, takže takovou ochranu potřeboval. A že se jednalo o opravdu dobré zabezpečení: nikdy nebyl dobyt a vyhnula se mu i husitská vojska.

Škoda jen, že se do dnešních dnů nedochovalo víc z jeho původní krásy. Nyní tu stojí jen zbytky zdí a jedna docela zachovalá věž, která mohla být výše zmíněným vězením. Prostor mezi stojícími částmi je docela velký. Z toho je jasné, že hrad býval mohutnou stavbou.

Procházka s vyhlídkou
Vydejte se sem na výlet. K hradu dojdete jen pěšky. Cesta s kolem je velmi obtížná a s kočárkem bych cestu radši vůbec nepodnikla.

Nejbližší přístup k Týřovu vede ze Skryjí, kam můžete dojet autobusem či autem. Zaparkovat se dá u mostu nebo v obci u obecního úřadu. Úplně nejkratší trasa začíná u mostu ve Skryjích, ke zřícenině jsou to necelé dva kilometry po žluté turistické značce. Nejdřív půjdete po rovině podél řeky, poté je terén trošku náročnější, pěšina vede do kopce, místy je dost úzká a pod ní je příkrý svah dolů. Cestou si můžete prohlédnout dvě studánky a také Oskarovu vyhlídku, odkud je krásně vidět Berounka.

Hrad je přístupný po celý rok a v zimě má také něco do sebe. Ovšem při náledí nebo za velkého mrazu bych jeho návštěvu raději odložila.

Praktické informace

  • Týřov leží asi dva kilometry od obce Skryje.
  • Žlutá turistická trasa vás zavede až k hradu.
  • Výlet je vhodný pro pěší bez kol a kočárků.
  • Občerstvení najdete pouze ve Skryjích, doporučujeme vzít s sebou svačinu a dostatek nápojů.