Ze školáků budou průvodci po liteňských muzeích

Jarmila Novotná. Foto: archiv

Projekt s názvem “Tady jsem doma … 110. výročí narození Jarmily Novotné” probíhá od začátku září v Litni pod taktovkou zdejší Základní školy F.J. Řezáče. A ještě nekončí.

V pátek 22. září se bude v rámci projektu od 10 hodin konat v prostorách školy slavnostní vernisáž spojená s vystoupením pěveckého sboru. Ve 13 hodin se prostory školy otevřou veřejnosti, která bude moci umělecká díla zhlédnout.

Žáci v dobových kostýmech budou od 17 hodin provádět zájemce po Muzeu Jarmily Novotné a Svatopluka Čecha, možná je i prohlídka zámeckého parku včetně dendrologické stezky. Stejný program se koná v sobotu 23. září od 9 do 12 hodin.

Cílem projektu je seznámit děti i širokou veřejnost s životem Jarmily Novotné, s jejím uměleckým odkazem a významem, který byl v době totality opomenut. Připomenout a prohloubit poznatky o složitých historických etapách nedávné minulosti – nacismu, komunismu a jejich dopadů na život všech lidí. Akce se koná za laskavého souhlasu ředitelky liteňského Zámku Ivany Leidlové, která umožní veřejnosti a žákům prohlídku parku a některých prostor liteňského zámku.

(pan)