Zastupitelé v Řevnicích budou schvalovat rozpočet

Foto: ICP

DOLNÍ BEROUNKA- Naposledy v letošním roce se sejdou řevničtí zastupitelé v pondělí 13. prosince od 19 hodin v budově Zámečku. Na programu mají schvalování rozpočtu na rok 2022 a rozpočtového výhledu na období let 2023 – 2024. Projednávat budou mimo jiné i smlouvu o spolupráci a společném užívání svahové sekačky s městem Černošice či dotaci spolku Gong na provoz kina.

Předloženy budou i zprávy o činnosti rady města, o činnosti kontrolního a finančního výboru. Jedním z bodů je také zrušení výboru pro územní plán a zřízení nového výboru pro územní rozvoj. Účast veřejnosti je možná při dodržení základních hygienických opatření – tedy zakrytí dýchacích cest, dezinfekce rukou a dodržení potřebných rozestupů.