Zápisy do škol probíhají opět online 

Ilustrační foto: archiv

DOLNÍ BEROUNKA – Smůlu mají všichni chlapci a děvčata, kteří se chystají k zápisu do prvních tříd a těšili se, až se poprvé podívají do školy. Stejně jako loni totiž budou zápisy probíhat online bez osobní přítomnosti dětí.

Dobřichovická škola otevře ve školním roce 2021/2022 tři první třídy. Podmínkou přijetí je trvalé bydliště ve spádové oblasti (Dobřichovice, Lety, Karlík). Zápis proběhne od 5. do 25. dubna, registrační formulář se vyplňuje v aplikaci Zápisy online, odkaz najdete na stránce www.zsdobrichovice.cz.

Až do 20. dubna se lze registrovat také do malotřídky v Zadní Třebani. Použijte formulář na školní stránce www.skola-zadnitreban.cz.  V Řevnicích probíhalo přihlašování dětí pomocí online formuláře během února a března. „Počítáme s otevřením nejvýše tří tříd s celkem maximálně 75 žáky,“ potvrdil ředitel školy Tomáš Řezníček s tím, že kvůli naplněné kapacitě školy budou moci být přijaty pravděpodobně jen děti z Řevnic a spádové Hlásné Třebaně.

Do školy se mohou zapsat všechny děti, které dovrší 31. srpna věku šesti let, a ty, které měly v loňském roce odklad. K zápisu je potřeba přinést rodný list dítěte.

(lh)