Řidiči pozor, vytížená ulice v Letech se opravuje

Ilustrační foto: archiv

DOLNÍ BEROUNKA – Až do 20. dubna probíhá první etapa opravy ulice Mořinská v Letech, konkrétně v jejím středním úseku. Jde přitom o docela frekventovanou silnici, kterou využívají při cestě například na Zličín nebo jiné západní části Prahy i někteří obyvatelé Řevnic.

Sanuje se úsek od horní části Mořinské až po křižovatku s ulicí Slunečná. Práce začaly hned po Velikonocích 6. dubna. Prováděcí fima malým zemním strojem vytěží zeminu a naplavený materiál při vnitřní straně komunikace u svahu. Následně naváže s pokládkou prefabrikátů do betonu. V této části oprav bude průjezd vozidel po komunikaci řídit stavba.

Řidiči tak musí počítat s částečným omezením provozu spojeným s dílčími intervaly, kdy průjezd nebude umožněn vůbec. Tyto práce potrvají pravděpodobně do 20.dubna. Ve druhé fázi oprav se provede pokládka asfaltů, která si vyžádá úplné uzavření silnice. Přesný termín se zveřejní na webu obce Lety.

(pan)