Zápisem to začíná…

Zápisem to začíná...Ve všech školách v okolí se budoucím prvňákům snažili připravit takové prostředí, které je lákalo ke hře, zaujalo a uklidnilo.

Prvotní tréma, jež byla snad všude zřejmá, mohla rychle opadnout a děti zjistily, že přechod mezi mateřskou školou a „velkou“ školou nemusí být něco, z čeho by měly mít obavu.

Je zajímavé se na zápisy do základních škol podívat ještě trochu jinak. V důsledku jsou všechny úrovně rovnocenné, vzájemně životem propojené.
První a zřetelné je hledisko dětí, které do škol nastupují. A v našem nejbližším okolí je to přes 250 prvňáčků.

Další pohled může být z pozice rodičů, kteří samozřejmě chtějí, aby jimi zvolená škola byla co nejlepší, ale zároveň pro ně dostupná – může nastat omezení kapacitní, dané velikostí školy, někteří překonávají logistickou překážku, tedy jak dostat dítě do školy a zpět domů. Nebo pokud je sourozenec v jedné škole, trochu komplikované by bylo vozit druhé dítě jinam.

A za třetí je to hledisko samotných škol, potažmo jejich zřizovatelů. Nové vedení ZŠ Všenory se snaží, seč může, aby v očích rodičů zatraktivnilo svou instituci vzděláváním pedagogů a zapojením se do zajímavých projektů. Nebo i úsilím zavést školní autobusové linky z Černolic a blízkého okolí. Tím mají šanci, že do zdejších školních lavic opět přibudou děti, zatímco ZŠ Řevnice praská ve švech a v Dobřichovicích už loni v létě školu rozšiřovali.

V souvislosti s přijímáním přespolních dětí řeší školy, respektive jejich zřizovatelé, i otázku financování školného za tyto žáky. Pokud totiž dítě ze Svinař bude přijato do ZŠ Řevnice, obec Svinaře není povinna za něj platit školné, protože je smluvně vázána s Litní, do jejíhož školského obvodu svinařští žáci patří.

Proto se ještě před zápisem do ZŠ Řevnice objevila na webových stránkách školy informace, aby rodiče přinesli k zápisu potvrzení, že se jejich obec či město zavazuje k placení nákladů na žáka, které vznikají plněním školní docházky do ZŠ Řevnice, městu Řevnice.

To všechno jde samozřejmě mimo chápání dětských hlaviček. Takže poté, co letovští předškoláci hromadně absolvovali návštěvu v dobřichovické 1. C, převážně všichni kluci měli jasno: Chceme do 1. C, protože tam mají žaluzie na dálkové ovládání!

Barbora Tesařová