Ve školách vítal budoucí prvňáky drak i kadeřník

Ve školách vítal budoucí prvňáky drak i kadeřníkPro prvňáčky nezačíná seznamování se školou až v září, kdy půjdou se svou první taškou do lavic, ale už nyní – v lednu a únoru.
Pravděpodobně úplně první velkou školní návštěvu absolvovali budoucí žáčci se svou třídou z mateřské školy u současných prvňáků, kteří za sebou mají už půlrok práce ve „velké“ škole.

Pak také mohli vyzkoušet Školu nanečisto, kterou organizovala ZŠ a MŠ Všenory. Na hodinku si zkusili sedět v lavici, počítat nebo hrát s písmenky, malovat a zpívat.

A konečně zhruba od poloviny ledna do půlky února probíhaly nejen v okolních základních školách zápisy budoucích prvňáčků. Zápisem rodiče dítě přihlašují ke školní docházce do konkrétní školy a zároveň jím dochází k prověření způsobilosti dítěte pro školní docházku.

Osov
20. ledna se uskutečnil zápis i v osovské škole, kam mimo jiné dojíždějí žáci z nedalekých Všeradic.

Na zápis, který také pomáhali organizovat žáci 4. a 5. třídy, přišlo dvanáct budoucích prvňáků. V Osově byli dosavadní předškoláci uvítáni řemeslníky.

Kominíci zjišťovali, zda umí barvy a tvary, pošťák se ptal na jméno a adresu. Když děti dorazily k číšníkovi, prokazovaly orientační schopnosti, zatímco kadeřník je nechal udělat mašličku na copánku.

Postupně se budoucí školáčci setkávali s dalšími profesemi, jejichž aktéři odhalovali, co všechno už znají. Na závěr byly děti odměněny diplomem a malou keramickou kočičkou.

Liteň
V ZŠ Liteň probíhal zápis již 17. ledna. Letos k němu přišlo 33 dětí, které své dovednosti a školní zralost prokazovaly pohádkovým postavám stejně jako v Řevnicích. Protože někteří z rodičů zapsaných dětí stále zvažují odklad školní docházky, není zatím jasné, zda liteňská škola bude mít jednu nebo dvě první třídy.

Barbora Tesařová