Zájemci o letovské granty mají čas do konce listopadu

Ilustrační foto: archiv

Už jen necelé dva týdny mají pořadatelé kulturních akcí čas na podání žádosti o kulturní granty z letovského úřadu. Obec na ně vyčlenila o 100 tisíc víc – celkem 300 tisíc korun.

O finanční příspěvek mohou žádat pořadatelé kulturních, společenských, vzdělávacích či sportovních akcí do 30. listopadu do 12 hodin. Žádost může podat fyzická i právnická osoba, trvalé bydliště v Letech přitom není důležité.

Naopak podmínkou pro přidělení grantu je, aby projekt obsahoval minimálně jednu veřejnou akci, která se bude konat na území obce v průběhu daného roku.

Výši grantové podpory schvaluje zastupitelstvo obce Lety. Konzultace pro formální přípravu žádostí lze poskytnout po telefonické domluvě do středy 28. listopadu.

(pan)