Začaly nominace na ocenění Dobrovolník Středočeského kraje

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

Anketu již počtvrté vyhlásil Středočeský kraj. Jejím smyslem je zviditelnit neziskový sektor v kraji a ocenit dobrovolníky, kteří pomáhají tam, kde je třeba.

Ocenění bude uděleno Středočechům za pravidelnou a dlouhodobou dobrovolnickou činnost či za počin při mimořádné situaci nebo jinak výjimečnou aktivitu v dobrovolnické práci. Osobnost mohou nominovat představitelé kraje a obcí, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení ve Středočeském kraji.

Navrhovaní dobrovolníci mají působit v sociální, zdravotní, kulturní nebo sportovní oblasti, v ochraně životního prostředí, ve výchově a vzdělávání anebo se účastnili mimořádné události, například humanitární pomoci při živelné katastrofě.

Nominace musí obsahovat: Jméno a příjmení navrhovaného, kontaktní adresu, telefon a email. Dále věcné zdůvodnění návrhu s upřesněním oblasti a délkou působení, věkovou skupinu, se kterou dobrovolník pracuje, obecnou prospěšnost (přínos společnosti), jaké náhrady jsou hrazeny (cestovné, stravné, ošatné apod.) a stručný popis podstaty dobrovolnické činnosti (maximálně na polovinu A4). K tomu je třeba přiložit identifikaci navrhovatele se jménem, příjmením, adresou, telefonickým kontaktem, v případě právnické osoby i s přesným názvem a adresou sídla i jednacím orgánem.

Návrhy je možné podávat do 21. listopadu letošního roku, včetně tohoto dne, na Odbor školství, mládeže a sportu KÚSK na adrese Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Obálka musí být označena heslem „Dobrovolník Středočeského kraje 2014“.

(red)