Za záhadnými Kelty na Závist

Za záhadnými Kelty na ZávistZvu vás na zajímavé místo, opředené pověstmi a historií. Tam, kde se kdysi nacházeli Keltové, tušíme pozoruhodné tajuplné děje.

Závist, kde kdysi leželo keltské oppidum, se rozkládá na pravé straně Vltavy naproti Zbraslavi v nadmořské výšce až 391 metrů. Sestává ze dvou částí – vrchu Hradiště (západně od vsi Lhota v katastru Dolních Břežan) a Šancí (katastr Prahy 12 – Točná), které od sebe odděluje hluboké Břežanské údolí.

V první polovině 6. století před naším letopočtem se ve střední části vrchu Hradiště, dnes nazývaného Závist, usídlili první Keltové. Šlo o nepříliš velkou osadu s malým opevněním. Zdejší podmínky byly pro výběr takového sídla optimální: stolová hora s velkým rozhledem na okolní krajinu. Navíc na soutoku dvou řek (ty byly důležitými dopravními a obchodními tepnami), s úrodnou půdou a surovinovou základnou: zlatem. Předpokládá se, že temeno hory bylo skryto v řídkém háji se vzrostlými stromy (asi převážně duby).

Oppida jsou keltská opevněná sídla. Soustředil se v nich obchod, správa kmenového území či představitelé duchovní sféry.

Během let na Závisti rostly linie opevnění, nejmohutnější valy byly vybudovány na jihovýchodním svahu. Závist překypovala životem v době od 6. až do počátku 4. století před naším letopočtem, zhruba asi sto sedmdesát let. Pak však došlo k úpadku a hradiště bylo opuštěno.

Po dvou stech letech přichází na ono místo další skupina keltských osadníků. Budují silnou dubovou palisádu, jež měla zamezit nebezpečí z nejohroženější jihovýchodní šíje. V období kolem poloviny 2. století před naším letopočtem je Závist od základu vybudována podruhé a obyvatelé postupně zdokonalují a rozšiřují oppidum.

Bezesporu nejdůležitějším a nejmystičtějším místem celého hradištního komplexu je tzv. akropole na vrchu Hradiště, přímo na jeho temeni. Již od nejstarších dob se na tomto nevelkém úseku odehrávaly ty nejdůležitější události, které měly podstatný vliv na tehdejší keltskou společnost. Byla zde druidská svatyně, jedná se jistě o kultovní okrsek nepochybné význačnosti.

Dnes však, bohužel, žádné stopy po hradišti nenajdete. Byly zavezeny zeminou, jež přikryla pozůstatky svatyně, již značně poničené neukázněnými návštěvníky.

Pokud byste však chtěli vidět, jak se Keltové odívali, jaké měli zvyky a obyčeje, můžete se seznámit se skupinou lidí, pro něž jsou Keltové více než historie. Zamilovali se do jejich zvyků a obyčejů, znají dopodrobna jejich život, chtějí tuto fascinující dobu v rámci svých možností „prožít na vlastní kůži“. Získané znalosti rádi předávají dál formou vystoupení či přednášek pro širší veřejnost. Informace o sdružení Daoine Ceilte (neboli „uskupení lidu doby železné“, jak je uvedeno na jeho stránkách) najdete na webudobazelezna.cz.

(lk)