Z historie pohlednic

DZ_11_2012.inddPočátky vydávání pohlednic spadají do druhé poloviny 19. století.

Může nás těšit, že primát v této oblasti drží habsburská monarchie, jejíž součástí české země byly. V roce 1865 totiž generální poštmistr Heinrich von Stephan navrhl zavedení korespondenčního lístku. Roku 1870 vytiskl knihkupec a tiskař Augustin Schwarz na korespondenční lístek první kresbu vojáka. O osm let později byla na mezinárodní poštovní konferenci v Paříži pohlednice uznána pro poštovní provoz. První pohlednice měly na zadní straně adresu a na přední obrázek i místo pro text. Používaly se do roku 1906, kdy získaly dnešní podobu: vepředu obrázek, na rubu text s adresou.

Litografie

Nejstarší pohlednice byly tištěny metodou litografie. Příprava takového tisku byla velmi náročná, tisklo se z kamene, a pohledy se tak staly zajímavým uměleckým dílem. Grafik zrcadlově obráceně rozkreslil obraz mastnou křídou na kámen, obvykle vápenec. Zbytek se vyleptal leptadlem, mastná kresba leptadlo odpuzovala a přijímala barvu. Při jednobarevném tisku použil grafik až čtyři kameny, aby dosáhl potřebných odstínů. Pro barevný tisk potřeboval i 10 kamenů, přičemž každou barvu i odstín tiskl zvlášť.

Další metody

Později se rozšířila nová, levnější metoda světlotisku. Tiskovou plochu tvořila chromovaná želatina na skle, do níž se kopíroval tónový negativ, vyvolaný ve vodě. Vodou nasáklá místa barvu odpuzovala, zatímco světlem různou měrou ztuhlá místa barvu přijímala. Světlotisk připomíná fotografii, ale při výraznějším zvětšení se objeví charakteristický rastr. Na přelomu století nahradil knihtisk a barvotisk. Při této metodě se vyvýšená místa tiskařské desky otiskují na plochu.

Nejdokonalejší technikou byl hlubotisk. U této jednobarevné techniky není při zvětšení patrný žádný rastr. Později převládly ručně kolorované fotografie. Fotopohlednice se barvily pomocí masky, přes kterou se barva nastříkávala nebo nanášela štětcem.

Pohlednice byly tištěny opakovaně, často jen s drobnými grafickými úpravami, a jsou proto oblíbeným sběratelským artiklem. O jejich vydávání se zasloužili místní obchodníci a vydavatelé pohlednic. V naší oblasti pohlednice publikovali zejména F. Deutsch, E. Velím, E. a G. Jílovští ze Žižkova a K. Zuna
z Vinohrad.

Bromografie

Ve 30. letech uvedené techniky vytlačila metoda bromografie, fotochemického rozmnožování negativu na kotoučový fotografický papír, která se používala do poloviny minulého století, kdy ji nahradil ofset. V našem regionu proslula touto technikou radotínská firma FOTO-FON, která vydávala pohlednice ve velkém.(thr)