Církevní restituce a Dobřichovice

Církevní restituce a DobřichoviceJak jistě víte, schválila poslanecká sněmovna zákon o církevních restitucích, který půjde do senátu a zřejmě se pak vrátí do poslanecké sněmovny.

Tento zákon rozděluje společnost, mnoho lidí si myslí, že stát chce darovat církvím ohromný majetek a k tomu ještě miliardy korun navíc. Zapomíná se ale na to, že tento majetek církvím do roku 1948 patřil, že s ním církve hospodařily a že mu ho stát odebral/ukradl/zabavil (dosaďte si libovolný termín). Tento majetek stát min. 60 let využíval, pozemky zastavoval, převáděl, prodával, hospodařil s nimi.

Byly to budovy i pozemky, většinou pole a lesy, ale jak uvidíme v případě našeho města, i jiné nemovitosti. Jako v podobných případech se stát o tento majetek staral a dosud stará velmi špatně.

Přes dvacet let se vedly diskuse o tom, zda se má církvím vrátit majetek, který jim byl zabaven po roce 1948. I náš ústavní soud přijal usnesení, že o bývalém majetku církví by mělo být rychle rozhodnuto. Dosud nedošlo k platnému rozhodnutí zda ano či ne. Nemovitosti, které církve vlastnily v roce 1948 dnes jsou ve vlastnictví českého státu, ale stát je při nakládání s tímto majetkem omezen § 29 zákona č. 229/1991 Sb. (zákon o půdě), podle něhož nemůže stát a jeho organizační složky bývalý majetek církví prodat, darovat, směnit a ani nesmí jako vlastník vydat povolení k jeho zastavění stavbami. Bývalý církevní majetek je většinou ve správě Pozemkového fondu, ale také Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových či jiných státních organizací.

V Dobřichovicích se to týká jednak asi 500 ha lesa, které jsou nad městem od tenisových kurtů až po hranice katastru západním směrem k hranici s Lety a Řevnicemi. Dále se to týká orné půdy, tedy polí, které leží těsně za zástavbou rodinných domů a areálu Sokola směrem na Karlík.

Církev vlastnila v roce 1948 ale i další pozemky, které leží uprostřed obce a které jsou pro rozvoj našeho města velmi problematické. Je to např. pozemek celého sídliště Za Parkem. Pozemek kolem bytových domů je blokován zmíněným paragrafem. Ulice Za Parkem, kudy denně projíždí desítky aut, právně neexistuje, ačkoliv byla v 70. letech postavena pro provoz bytového družstva, nebyla nikdy zkolaudována a dnes to již nelze provést, protože na blokovaných pozemcích se nedá nic stavět a tedy ani kolaudovat žádné stavby. Další velmi problematickou plochou je velká louka vedle nové školy. Existovaly a existují stále úvahy, zda by nebylo lepší postavit novou školu právě zde, ale není to možné, protože i tento pozemek je již více než 20 let blokován jako bývalý majetek Řádu křižovníků s červenou hvězdou.

Podobný problém je s východní částí Polní ulice, s dalšími ulicemi a polními cestami, které zatím město nemůže do svého majetku získat, ale musí se o ně starat a udržovat je. Nebylo ale možno tuto část Polní ulice vydláždit, protože na blokovaném pozemku nelze žádnou stavbu povolit.

Paradoxní je situace v lokalitě Vyhlídka. Horní polovina této ulice, skoro celá Lesní ulice, ulice K Lomu, Pod Lomem nebyly v minulosti převedeny na dobřichovickou obec, ještě v roce 1948 byly v majetku Řádu křižovníků. Dnes jsou zapsány na stát a spravuje je státní podnik Lesy ČR, který je městu nemůže převést.

Takových problémů s církevním majetkem je v Dobřichovicích více. Tyto problémy nemáme jenom my, ale i mnoho dalších obcí, které na blokovaných pozemcích nemohou stavět kanalizaci, vodovod, stavby pro bydlení nebo rekonstruovat ulice, náměstí apod. Stát se o tento majetek nestará, viděl někdy někdo z vás nějaké pracovníky Pozemkového fondu, jak opravují nebo udržují plochy v sídliště Za Parkem? Jistě že neviděli, ačkoliv jsou to správci dnes ještě státního majetku.

Z uvedených důvodů by bylo lepší, kdyby došlo k dohodě státu s církvemi, majetek byl částečně církvím vrácen, částečně by zůstal majetkem státu a byl by odblokován. Obce jako jsou Dobřichovice by pak mohly pozemky pod ulicemi, pozemky potřebné pro školy, pro parkování, pro hřiště apod. odkoupit buď od státu nebo od církve. Zmizely by pak mnohé, dnes neřešitelné problémy.

vk, převzato z dobřichovických Informačních listů