Workshop odhalí, jaký dopad má covid-19 na duševní stav školáků

Foto: Petra Stehlíková

BEROUNSKO – Učitelé základních a mateřských škol z Berounska se na podzim mohou účastnit několika workshopů na aktuální témata. Ve středu 22. září se uskutečnil workshop k jednomu z často diskutovaných problémů současného školství na téma inkluze.

Určen byl pro učitelky z mateřských škol Berounska a pro jejich asistenty. Cílem akce bylo ověřování funkčnosti a přínosu právě vznikajícího Manuálu specifik nestandardního chování a projevů u dětí. Ten obdrží všichni účastníci zdarma. Ještě do konce září se uskuteční seminář na téma základní projevy duševních onemocnění školáků. Současná epidemiologická opatření související s nemocí covid-19 se totiž podle odborníků odrážejí a mají negativní vliv právě na duševní zdraví dětí a adolescentů. Seminář nazvaný Děti s potřebou podpory duševního zdraví se koná ve středu 29. září d 9 do 15 hodin na MěÚ Beroun. Akce se konají zdarma v rámci Místního akčního plánu vzdělávání.

(pan)