Výstavba sítí v ulici Nad Slunečnou spěje do finále

Práce v ulici Slunečná Foto: Barbora Tesařová

LETY – Letovská radnice dokončuje projekt Výstavba sítí v ulici Nad Slunečnou, která zahrnuje výstavbu kanalizace, vodovodu a rekonstrukci komunikací ulic Nad Slunečnou a Ke Hvězdárně.

Obec získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí na stavbu kanalizace ve výši 2 miliony korun, nyní je zažádáno i na vodovod, kde se zatím čeká na výsledek posuzování úspěšnosti žádosti.

Pokládka povrchu komunikace Nad Slunečnou do úrovně č. p. 547 by měla být dokončena do 30. června (ukončení před křižovatkou s ulicí Mořinská, kde se na přelomu srpna a září bude řešit odvodnění). Předpokládaný termín kolaudace kanalizace je pak do 15. července. Kolaudace vodovodu závisí na termínu přidělení dotace na stavbu vodovodu zhruba na konci srpna. Dokončení pokládky dlažby komunikace Nad Slunečnou a Ke Hvězdárně je plánováno na letošní říjen.

Zdroj: Letovák