Výlet nejen k rodnému domu Josefa Jungmanna

Slova jako hvězdárna, zeměpis či látka dnes používáme zcela běžně. Přitom se jedná o výrazy, jimiž češtinu obohatil teprve před dvěma sty lety slavný hudlický rodák Josef Jungmann. Letos v červenci uplyne 250 let od narození tohoto význačného jazykovědce, spisovatele a překladatele. Připomeňte si jej a vydejte se za ním!

Narodil se 16. července 1773 do rodiny hudlického ševce jako šesté z celkem deseti dětí. Podle přání své matky zprvu směřoval ke kněžství. Nejprve navštěvoval piaristické gymnázium v Berouně, odkud roku 1788 přestoupil do Prahy. Po absolvování v roce 1792 pokračoval studiem filozofie na pražské univerzitě, kde jeho zájem o český jazyk podnítil vlastenecky smýšlející profesor Stanislav Vydra. Když Jungmann studium na filozofické fakultě úspěšně naplnil, začal se ještě vzdělávat v oboru práva. Toto studium však již nedokončil a roku 1799 se přestěhoval do Litoměřic. Na tamním gymnáziu vyučoval český jazyk coby nepovinný předmět, čímž se stal prvním učitelem češtiny v tehdejším Českém království. V Litoměřicích se také seznámil se svou budoucí manželkou Johannou Světeckou z Černčic, s níž postupně zplodil celkem šest potomků. Město na soutoku Labe a Ohře opustil v roce 1815, aby se stal učitelem a posléze ředitelem akademického gymnázia v Praze. Svou vysokoškolskou kariéru završil jako děkan filozofické fakulty a později rektor univerzity. Jungmannovým životním dílem byl pětisvazkový Slovník česko-německý. Tato monumentální práce, čítající přibližně 120 tisíc hesel, se stala úhelným kamenem moderní spisovné češtiny. Rodák z Hudlic na Berounsku se nejen díky tomuto rozsáhlému dílu řadí mezi nejvýznamnější postavy českého národního obrození.

Na návštěvě v rodišti velikána
Nebýt Josefa Jungmanna, čeština by dnes zřejmě vypadala docela jinak. Letošní 250. výročí jeho narození přirozeně vybízí k tomu, abyste si připomněli život a dílo této výjimečné osobnosti. Navštivte tedy právě letos Jungmannovu rodnou chalupu. Zhlédněte malebné roubené stavení z roku 1718 s tematickou expozicí a dobovými exponáty. Zastavte se před litinovou bustou z Nového Jáchymova, umístěnou sem roku 1873 u příležitosti uplynutí 100 let od Jungmannova narození. Pro načasování vaší návštěvy bude nejlepší sobota 8. července. V tento den se totiž v Hudlicích uskuteční velkolepé oslavy s bohatým programem. Těšit se můžete například na ukázku dobových řemesel, světelnou a ohňovou show, taneční zábavu či divadelní představení pro děti. Přístupná samozřejmě bude i Jungmannova rodná chalupa. Nadto Hudlice společně s městy Beroun a Králův Dvůr připravují putovní výstavu o slavném vzdělanci. Postupně bude k vidění na několika místech Berounska. Oslavit jednoho z „tvůrců“ moderní češtiny tak letos můžete skutečně rozmanitě.

Praktické info:
Hudlice leží na trase autobusu č. 637, který jezdí z Berouna do Kublova.