Vydejte se na komentovanou procházku podél Mokropeského potoka

Foto: Petra Stehlíková

VŠENORY – Komentovaná procházka s názvem „Sucho a povodně jsou dvě strany jedné mince“ se koná v neděli 7. listopadu od 14 hodin. Sraz je u kostela ve Všenorech.

„Zatímco okolní lesy usychají, řadu lidí žijících podél Mokropeského potoka trápí bleskové povodně při přívalových deštích. Břehy potoka se sesouvají, erozní rýhy v údolnicích se prohlubují, i lesní cesty se mění na koryta, kudy proudí voda, oslabené stromy padají. Co s tím? Jak pomoci lidem, ale zároveň i ohroženému lesu? Jak udržet vodu v krajině?“ To vše se můžete dozvědět během komentované procházky, která přiblíží téma zadržování vody v povodí Mokropeského potoka.

Procházku povedou Tereza Vohryzková a Dana Měchurová, které se zapojily do projektu Živá krajina. Akci pořádají spolky Na jedné vlně a Živá voda.

„Nastíníme metodiku Živá krajina, která systematicky řeší zásadní problémy dnešní krajiny a může se ji naučit každý z vás. Vysvětlíme, jak se můžete zapojit i vy. Do obnovy krajiny se může zapojit každý! Pojďte to zkusit s námi!“ zvou organizátoři ze spolku Na jedné vlně.