Všenory vystaví unikátní sbírku slabikářů

Foto: z archivu obce Všenory

VŠENORY – Výstavu slabikářů unikátní sbírky Josefa Kubálka uvidíte od 18. června do 9. července v Kulturním domě Všenory. Součástí výstavy bude i expozice historických učebních pomůcek, které se dnes již nepoužívají.

Profesor Josef Kubálek, významný český pedagog a autor mnoha učebnic a odborných prací, za svůj život nashromáždil přes dva tisíce exemplářů z celého světa, i několik set let starých. Profesor Josef Kubálek byl významným českým pedagogem a autorem mnoha učebnic a odborných teoretických prací. Je například autorem slabikářů a početnic „U nás“, které ve dvacátých a třicátých letech vyšly v mnoha vydáních. Pro učitele zpracoval řadu učebnic a příruček, které používaly učitelské ústavy v celém Československu.

Pobýval od počátku třicátých let 20. století každoročně několik měsíců na letním bytě ve Všenorech. V letech 1939 – 1940 si zde vybudoval vilu, ve které žil až do své smrti v roce 1968. Svou sbírku věnoval Památníku národního písemnictví, který část této sbírky zapůjčil na tuto výstavu.

Foto: z archivu obce