Volební víkend je před dveřmi

Volby do zastupitelstev obcí se konají tento pátek 10. října od 14 do 22 hodin a následující sobotu od 8 do 14 hodin.

V obecních volbách může dle zákona hlasovat každý občan, který je v obci v den voleb přihlášený k trvalému pobytu, je občanem České republiky a alespoň druhý den voleb mu bude 18 let. Dále může volit občan jiného členského státu Evropské unie, který splňuje obě výše uvedené podmínky a jež požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Seznamy stran, jednotlivých kandidátů i volebních místností uvádí obce na svých webových stránkách.

(red)