Vítání občánků v Dobřichovicích

Již nyní mohou rodiče dětí narozených v roce 2014 hlásit své ratolesti na Vítání občánků, které proběhne v pátek 12. června 2015 v Dobřichovicích. Akce se týká chlapců a děvčat s trvalým pobytem v této obci.

Všichni rodiče, kteří mají o akci zájem, se mohou přihlásit telefonicky (257 711 590, 257 712 182), emailem info@dobrichovice.cz nebo osobně na sekretariátu dobřichovického úřadu. Formulář nutný k „souhlasu se zasláním pozvánky na akci Vítání občánků“ je možné stáhnout zde.

(red)