Ve Všenorech chystají referendum

Foto: Petra Stehlíková

První etapa modernizace železniční trati Praha–Beroun se rozběhla. A s ní také příprava na referendum, které rozhodne o budoucí podobě trati ve Všenorech.
Správa železnic nyní jedná s vedením obce Všenory o nové podobě železniční trati. Se změnou vedení obce se do pozadí dostala otázka, zda zachovat a rekonstruovat budovy zastávky tak, aby mohly sloužit občanům (občerstvení, WC, kultivovaná čekárna apod.). Naopak stěžejní se stala stavba nadjezdu, který by se od fotbalového hřiště klenul vysoko nad tratí i okolními domy a mohutným obloukem klesal na louku u řeky.

„Rekonstrukce železniční trati jako největší novodobá stavba ve Všenorech může citelně ovlivnit kvalitu života jejich obyvatel. Proto by Všenorští měli mít možnost rozhodnout o zásadních bodech (tedy i o nadjezdu) sami,“ říkají organizátoři referenda Zuzana Bacíková, Šimon Mára a Jan Štorek.

Referendum bude řešit i možnost zachovat současný přejezd ve Všenorech a vybudovat podjezd u Plzeňky. Podjezd by stejně jako nadjezd velmi pravděpodobně přešel do majetku obce Všenory. Na podjezdu však má zájem město Dobřichovice, což potvrdil starosta Hampl, takže je možné smluvně ošetřit spoluúčast města na jeho údržbě a opravách. Podjezd by umožnil vybudovat i všenorský sběrný dvůr.

Referendum by mohlo proběhnout současně s letošními volbami do zastupitelstev krajů.

(red)