V Suchomastech uvidíte krásná plemena králíků, holubů a drůbeže

SUCHOMASTY – Základní organizace Českého svazu chovatelů Suchomasty pořádá 20. ledna již 55. ročník Zimní výstavy drobného zvířectva. Koná se od 8 do 15 hodin ve starém mlýně.

K vidění bude mnoho krásných plemen králíků, holubů a drůbeže. Pro návštěvníky je zajištěno výborné občerstvení. Suchomastští chovatelé se zúčastňují s výbornými výsledky celostátních i evropských výstav. Členové ZO Suchomasty pořádají tyto výstavy dvakrát ročně – v zimě a v létě.