V řevnickém referendu hlasovala polovina voličů

Foto: archiv

ŘEVNICE – Referendum, které se během voleb do krajského zastupitelstva konalo v Řevnicích, je sice platné, v jedné ze dvou otázek ale není pro zastupitele závazné.

Zúčastnilo se ho 1 381 z celkového počtu 2 697 oprávněných osob, což je 51,21 procent obyvatel. Obyvatelé Řevnic v referendu řešili především budoucnost areálu bývalé Eurovie. V první otázce odpovídali na to, zda souhlasí s tím, aby město učinilo veškeré kroky v samostatné působnosti k tomu, aby na ploše bylo možné umístit plochy občanské vybavenosti, kanceláře, drobnou nerušící výrobu, bydlení, plochy s veřejnou zelení aj. Pro hlasovalo 596 oprávněných osob, tj. 43,16 procent, ne zaškrtlo 666 voličů, tj. 48,23 procent. Protože ani jedna odpověď nezískala alespoň 25 procent z celkového počtu oprávněných osob zapsaných v seznamech, není rozhodnutí o otázce č. 1 závazné.

Ve druhé otázce se voliči jasně vyslovili pro vymezení dvou ploch krajinné zeleně na Vrážce.

„Vážíme si účasti v místním referendu a zájmu o řevnické dění. Vaše hlasy NE i ANO beru já a jistě i zastupitelé na vědomí pro další projednání územního plánu,“ komentoval výsledky starosta Řevnic Tomáš Smrčka.

(pan)