V Radotíně opravují křižovatku na hlavním tahu

Foto: MČ Praha 16

DOLNÍ BEROUNKA, RADOTÍN – Řidiči, pozor. Nejvytíženější radotínská křižovatka pod Korunou je obsazená dělníky. Až do 2. srpna jsou automobily i autobusy jedoucí od Lochkova vedeny objízdnou trasou s odbočením do ulice Na Výšince a dále přes náměstí Osvoboditelů.

Řidiči jedoucí po Karlické ulici dále do Lochkova zatím jedou po „své trase“ bez omezení.

Křižovatku znají snad všichni řidiči. Dostanou se k ní od Černošic pod Karlické ulici, od cementárny i od Výpadové ulice.

Stavba zkapacitní křižovatku Karlická a Pod Kaplicí včetně rekonstrukce okolních komunikací. Křižovatka bude čtyřramenná se světelným signalizačním zařízením. Vzniknou zde také nové chodníky a osvětlení. Pozornost padne i na Radotínský potok – zatrubní se a upraví jeho koryto.

(red)