V NONĚ jsme jako doma!

Školinka Nona je dvoutřídní dětská skupina pro děti ve věku od 2 do 6 let. Jedním z hlavních cílů naší Školinky je rozvíjet v dětech jejich osobnost, přizpůsobit se schopnostem a dovednostem odpovídajícím jejich věku. Nevyhraňujeme se žádnému konkrétnímu vzdělávacímu programu, ale snažíme se jít napříč více programy a vybírat si z nich takové prvky, které jsou podle nás pro výchovu dětí vhodné. Hlavním úkolem je děti zbytečně nepřetěžovat.

 

Naší nejčastější činností je pobyt na čerstvém vzduchu, ať už na pravidelných výpravách do lesa pořádaných každý týden či na každodenních vycházkách v okolí řeky Berounky.

Jiný školní rok než doposud

I v této těžké době se snažíme ve Školince fungovat tak nějak „normálně“. Dodržujeme určitá opatření, bohužel se tento školní rok hodně liší od let předchozích. Byly zrušeny veškeré kulturní akce jako tradiční podzimní i předvánoční výlety, divadla a vystoupení včetně vánoční besídky pro rodiče. Snažíme se proto dětem některé dny ve Školince více zpestřit. Například naše pravidelné cvičení v letovské sokolovně, kam jsme vyráželi každý čtvrtek, nahrazujeme jógou a pohybovým cvičením.

Chystáme se na jaro

V únoru jsme si mrazivé dny zpříjemnili masopustním karnevalem a pečením. Teď už vyhlížíme první střípky jara. Vyrobíme si stejně jako každý rok Moranu a společně ji hodíme do řeky. Doufáme, že s příchodem jara a hezkého počasí budeme moci do Nony opět pozvat naše oblíbená divadla.

S dětmi bychom chtěli co nejvíce využít naší zahrady a přesunout aktivity na čerstvý vzduch. Máme v plánu pozvat k nám „Dravce a sovy v letu“, navázat spolupráci s ornitologem a více se během jarních měsíců věnovat ptactvu. Poslední dubnový den bude ve znamení pálení čarodějnic a naše týpí na zahradě se změní v čarodějnické doupě. Květnové dny obohatíme interaktivním hudebním představením, budeme hrát, zpívat, tleskat a bubnovat. V červnu oslavíme Den dětí, nebude chybět skákací hrad a spousta zábavných her pro děti. Pro odvážlivce připravíme přespání v týpí na zahradě. Poslední červnový týden uzavřeme celý školní rok velkou zahradní slavností.

Zápis na další školní rok 2021/2022 je již zahájen, stejně jako na letní provoz v červenci a srpnu. Přihlášky jsou ke stažení na našich webových stránkách.

 

Den otevřených dveří 20. 4. Objednejte se.

Prázdniny

V červenci budeme cestovat.

  1. 7.–16. 7. Putování do pravěku
  2. 7.–23. 7. Putování za vodou
  3. 7.–30. 7. Putování za zvířaty

V srpnu si budeme hrát s Disneyho pohádkami.

  1. 8.–6. 8. Madagaskar
  2. 8.–13. 8. Lví král
  3. 8.–20. 8. Příběh hraček

 

Školinka NONA, z. s.
Na Návsi 21, Lety
tel.: 606 909 348
www.skolinkanona.cz