Černošičtí nerozdělili celou částku na granty

Ilustrační foto: archiv

ČERNOŠICE – Zastupitelé města Černošice schválili rozdělení grantů pro rok 2021. V sociální oblasti bylo podpořeno šest projektů, žadatelé si mezi sebe rozdělí 27 tisíc korun z celkově alokované částky 50 tisíc.

Na doporučení sociální komise se nerozdělily všechny finance, a to s ohledem na nízký počet žádostí a očekávané ekonomické problémy mnoha osob a subjektů v souvislosti s pandemií. Ani v případě kulturních grantů nebyla rozdělena celá částka 400 tisíc korun, ale jen 317 tisíc Kč. Důvodem je rovněž nižší počet žádostí. Přišlo jich 12, podporu získalo 11.

Na pomoc organizacím pracujících s mládeží město uvolnilo celou částku 650 tisíc korun, konkrétně mezi 18 subjektů z celkových 21 přihlášených žadatelů. „Do tohoto grantového programu jsme obdrželi více žádostí než v minulých letech, proto jsme se rozhodli podporovat zejména pravidelnou dlouhodobou činnost,“ uvedla předsedkyně Grantového výboru Lenka Kalousková.

(pan)