V Letech řeší developera a Magnolii

lety obecni uradInvestor, který je zároveň majitelem pozemků v centru obce, chce postavit mezi hřištěm a mateřskou školou 42 bytů.

Zástupci obce nesouhlasí s tak rozsáhlou výstavbou na relativně malém pozemku, navíc v těsné blízkosti protipovodňové hráze, proti jsou také sousedé zvažované stavby. Obec má výhrady k umístění některých staveb, které nerespektují ochranné pásmo stávajících inženýrských sítí, ke znehodnocení některých okolních pozemků a projekt podle vedení obce nerespektuje platný územní plán.

V obci dále není dostatečná infrastruktura a služby, které by mohly očekávaný nápor nových obyvatel pojmout. Další pochybnosti rovněž panují při řešení protipovodňové ochrany. Obec se proto rozhodla plán investora zamítnout.

(jm)