V lese jsme už jedno desetiletí

V září 2012 otevřela organizace Jeden strom, z. ú., (tehdy ještě občanské sdružení) první třídu Lesní mateřské školy Na dvorečku v Letech. A protože se za tu dobu stalo mnoho zajímavého, můžete se každý měsíc těšit na kousek naší historie. Školní rok má 10 měsíců, což vyjde přesně na 10 let.

Jak to všechno začalo
Jeden strom vznikl v roce 2009. Už za dva roky bylo jasné, že se na statek v Dolních Černošicích nevejdeme. Pustili jsme se do hledání místa, kde budeme moci být ještě více „venku“, protože uvnitř být nepotřebujeme. Začali jsme přemýšlet o propojení s relativně novou Asociací lesních mateřských škol, která si nás získala svou filozofií a stala se pro nás v mnohém inspirací a rádcem. V září 2011 jsme začali pátrat po pozemku splňujícím naše představy o místě pro lesní klub. Lesní mateřské školy v té době neexistovaly, nebyly nijak ukotvené v legislativě, stejně jako neexistovaly prováděcí předpisy, které by vymezily provoz lesních klubů. Půlroční hledání od Radotína po Dobřichovice nic nepřineslo. A tak jsme si řekli, že pokud se má pozemek objevit, určitě přijde v pravý čas.


A stalo se. V únoru 2012 nás oslovili Pavel a Veronika Kubáskovi z Řevnic, že mají pozemek na hranici Letů a Řevnic. Navíc pro svoji malou dcerku hledali možnost vytvořit něco jako školku na jejich pozemku. O existenci Jednoho stromu už věděli a jeho filozofie a přístup se jim líbily. V tu chvíli se začala rodit nová spolupráce, s níž přišla i velká dřina. Stáli jsme tváří v tvář tříhektarovému prostoru plnému náletových dřevin a černé skládky bioodpadu z okolních chat. Od dubna jsme zde tvrdě pracovali za pomoci našich manželů (ano, Jeden strom založily ženy, tak si to také odpracovaly se sekerou, s vrtákem, rýčem a kladivem v ruce) a přátel, abychom 6. června 2012 uspořádali historicky první den otevřených branek v lesním klubu Na dvorečku. Do dnešního dne moc nechápeme, jak je možné, že na pouze oplocený pozemek bez zázemí přišlo přes 120 rodičů s dětmi, aby si nechali vyprávět o tom, co plánujeme a co zde bude stát. A navíc tomu uvěřili natolik, že do konce června s důvěrou přihlásili své dítě do budoucí „lesní školky“.

O to větší závazek to pro nás byl. Následovala prázdninová dřina. Bylo potřeba vše stihnout do září: dodělat oplocení, vyřešit dovoz vody a stravy, vybudovat wc, postavit a dovybavit první zakryté zázemí pro děti v podobě vojenského stanu, získat souhlasy dotčených úřadů, které si s daným formátem „školky“ moc nevěděly rady.

Nebylo toho málo, léto bylo velmi parné, a tak jsme si leckdy sáhli na dno svých sil. Zpětně děkujeme i mnohým novým rodičům, kteří s námi „do toho“ šli. Největší díky patří Veronice a Pavlovi Kubáskovým, bez nich by zázemí nikdy včas nevzniklo. 1. září 2012 zahájila provoz první patnáctičlenná třída lesního klubu Na dvorečku pod vedením Andrey Kořínkové, Moniky Krejčí, Aleny Lalákové a Andyho Willse, za pomoci správcové pozemku Veroniky Kubáskové. Tím naše lesní dobrodružství začalo!

Mgr. Alena Laláková, ředitelka škol Jednoho stromu