V Karlštejně a Letech přivítají nové občánky

Ilustrační foto: archiv

Nové občánky přivítají v říjnu v Karlštejně a v Letech. Tato akce je stále populární, i když radnice nemohou kvůli ochraně osobních údajů novorozence na oslavu samy zvát.

V Karlštejně se Vítání občánků uskuteční v sobotu 19 října, a to v obřadní síni radnice. K účasti na obřadu je zapotřebí přihlášení předem, elektronickou přihlášku lze stáhnotu na webu Mestystkarstejn.cz v záložce Úřad/matrika. Úřad městyse Karlštejn pořádá vítání občánků dvakrát ročně, zpravidla v dubnu a v říjnu. Slavnost trvá zhruba 40 minut a její součástí je i vystoupení dětí mateřské školky, zápis do pamětní knihy a předání dárku pro miminko.

Ve stejný den, 19. října, bude vítat nové občánky i starostka Letů v sále u Kafků. Akce tam začíná v 9:30 hodin.

(pan)