V dobřichovické sokolovně zateplují

sokol dobrichoviceStavební jeřáb, čnící vysoko nad sokolovnou, svědčí o čemsi mimořádném.

Místní tělocvičná jednota Sokol získala v uplynulém roce závazný příslib dotace na zateplení sokolovny. Po splnění všech povinností spojených s vypsáním řádného výběrového řízení, transparentním výběrem dodavatele a poté co vše bylo zkontrolováno poskytovatelem dotace, Státním fondem životního prostředí, jsme mohli přistoupit k podpisu smlouvy o dílo a předání staveniště dodavateli, společnosti RESPO. Projekt přesahující 7 a půl milionu korun na který činí dotace téměř 6 milionů korun tak mohl vstoupit do fáze realizace. Děje se tak v době, kdy všechny sály včetně ubytovny praskají ve švech, díky každoročnímu zájmu sportovců nejrozmanitějších odvětví, kteří do Dobřichovic přijíždějí na pravidelná soustředění před nadcházející soutěžní sezónou. Letos tedy mají připraveny lehce ztížené podmínky a to i přesto, že personál sokolovny, vedení jednoty i dodavatel zateplení dělají vše pro to, aby provoz v budově komplikovali co nejméně.

Harmonogram prací byl stanoven tak, aby nejpozději koncem letošního listopadu bylo hotovo. Do té doby se musí stihnout kompletní výměna všech oken a dveří a celý plášť důsledně zateplit pomocí polystyrénu a dalších izolačních materiálů, včetně finální povrchové úpravy venkovních stěn. Zejména barevné řešení se stalo předmětem řady diskuzí a návrhů. Budova je totiž jakýmsi slepencem původní sokolovny s množstvím přístaveb a úprav, jednotlivé linky na sebe nenavazují, velikosti a tvary oken a dveří jsou různé a asi nebude možné nalézt řešení odpovídající představám úplně všech. Konečný návrh počítá s využitím barev odpovídajícím přírodním materiálům, z čela budovy s podélnou linkou jejíž ambice bude i sjednocení již zmíněných nesourodých částí budovy a lehké se přiblížení horizontálnímu členění vedlejší sportovní haly BIOS.

A když jsme u biosky, je třeba se pochlubit dalším úspěchem. I tato hala by měla do konce roku projít zateplovacím procesem, a to opět díky významné dotaci ve výši dalších cca 4 milionů korun. Pokud se vše podaří zdárně zrealizovat, budeme moci bez uzardění označit letošní rok, právě díky významným investicím, dalším rokem přelomovým. V minulosti k tak vým patřily roky 1999, kdy došlo ke změně způsobu vytápění a z koksu jsme přešli na plyn, rok 2001 kdy byla vybudována víceúčelová asfaltová plocha a třeba i rok 2012, kdy jsme zásadním způsobem zasáhli do venkovních ploch a díky téměř pětimilionové dotaci upravili veškerou zeleň v areálu.

Protože sokolský areál využívají nejenom naši členové, ale i široká veřejnost, chtěl bych všem návštěvníkům poděkovat za trpělivost a toleranci při respektování všemožných omezujících pokynů spojených se stavební činností. Všichni pevně věříme ve značné úspory energií, které pak bude možno účelně investovat do dalšího rozvoje areálu a udržet tak jeho stávající standard.

JG, převzato z dobřichovických Informačních Listů.