V Dobřichovicích vysvětí křížek, symbol odpuštění

Foto: Petra Stehlíková

Kříž, který se po několika desetiletích vrátil do míst, kde kdysi stával, bude v sobotu 21. října ve 14:00 vysvěcen v Dobřichovicích. Původní litinový křížek byl odstraněn v padesátých letech.

Křížek byl umístěný jako připomínka či symbol odpuštění za zločin spáchaný v těchto místech v 18. století. V padesátých letech minulého století byl zničen, zřejmě při polních pracích na sousedním poli. Zbyl po něm jen název ulice, která opravdu ke křížku vedla.

S nápadem obnovit v okolí křížek přišel někdejší starosta Dobřichovic Václav Kratochvíl. Nejprve bylo nutné zajistit odpovídající litinový kříž a vytipovat vhodné místo pro jeho umístění. Z několika možností se nakonec vybral cíp na křižovatce ulic Ke Křížku a Randova.

Na zpracování architektonické podoby umístění křížku a jeho okolí se podílela architektka Edita Lisecová z kanceláře Roman Koucký architekti. Vybrané místo tvoří přirozené ukončení promenádní ulice 5. května. Kolem křížku je kamenná dlažba, autorem podstavce pod křížem je akademický sochař Petr Váňa.

(pan)