V Dobřichovicích poprvé oslavili Den stromů

Foto: archiv

V sobotu 20. října se v dobřichovickém parku uskutečnil happening s názvem Stromům. Celého odpoledne se zúčastnilo tolik malých a velkých lidí, jako je v samotném parku stromů.

Na nově zrekonstruovaném podiu v srdci parku odstartovala pětice organizátorek týmu Elmavia ve 14h celý happening slovy: „Dnes jsme tu proto, abychom se společně radovali.” A to se dělo! Na programu se postupně plynule střídaly hudba a divadlo. Programem provázely samotné organizátorky v čele s herečkou a zpěvačkou Barborou Valentovou. Na úvod skvěle hudebně vykopli Pavel Brenner s přáteli. Ty vystřídaly děti ze Stáje Bílý Kámen s divadelním kouskem „Až jednou…“ a také jako pěvecké uskupení Kamínek pod vedením Petra Kafky.

Z Prahy přijelo dvoumužné divadelní uskupení s úderným názvem Buřt, které nadchlo svým originálním stromovým workshopem, do kterého se mohli zapojit i diváci. V podvečer se pak mikrofonu chopili hudebníci z kapely 4 Kafky a ŽenaBand. Celý park ožil, tančil a zpíval. V průběhu odpoledne probíhalo i několik tvořivých dílen s výrobou dárků pro stromy – listové lucerny, vlaječky vděčnosti, domečky pro skřítky a výroba podzimních korun do vlasů pod vedením Kateřiny Klepačové. Zájemci o chvilku klidu v houpacích sítích se mohli přijít zrelaxovat k Andree a Dominice z LMŠ Na Dvorečku. Občerstvit se bylo možné u stánku DobroKávy, Čajovny Cherubín a také u společného stolu hojnosti, kde se sešlo mnoho po domácku upečených dobrot. Zlatým hřebem odpoledne bylo zasazení mladé 4 metrové lípy pod odborným dohledem arboristy Martina Brejníka a komentovaná prohlídka parku.

„Dozvěděli jsme se například, že je v parku tolik stromů, kolik je dnů v roce. To by člověk nevěřil!” usmívá se Mirka Slámová, jedna z pětičlenného organizačního týmu. Kristýna Kaletová, další z organizátorek akce nadšeně dodává: „Na lípu se podařila vybrat v rámci komunitní kasičky úplně přesně ta částka, která byla potřeba.” A slova pětilístku organizátorek závěrem. „Děkujeme městu Dobřichovice a panu starostovi Petru Hamplovi za podporu akce a zapůjčení technického vybavení. Moc si přeje me vytvořit z akce “Stromům” tradici. Co třeba oslavovat v parku ve všech čtyřech ročních obdobích?”

(red)