V červenci pojedou z Řevnic do Karlštejna autobusy místo vlaků

Vlak na trati 171 Foto: Petra Stehlíková

DOLNÍ POBEROUNÍ – Výluky budou od 1. do 4. a od 8. do 10. července v úseku z Karlštejna do Zadní Třebaně a ve dnech 2. a 3. července také v úseku Řevnice – Zadní Třebaň. Místo vlaků pojedou od 9 do 19 hodin autobusy.

Osobní vlaky linky S7 pojedou v těchto dnech pouze v úseku Praha – Řevnice. Mezi stanicemi Řevnice a Karlštejn a zpět bude vedená náhradní autobusová doprava/ linka XS7 přes Hlásnou Třebaň podle výlukového jízdního řádu.

Výluka Řevnice – Karlštejn Výluky Karlštejn – Zadní Třebaň

V uvedeném období bude ve stanici Karlštejn umožněn nástup i výstup cestujících do všech rychlíků linky R16 Praha – Plzeň – Klatovy a zpět. Nadto pouze v odpoledních hodinách (mezi cca 13. a 17. hodinou) a pouze ve směru od Berouna do Prahy bude u vlaků R 763, R 765, R 767, R 769 a R 771 mimořádně umožněn pouze výstup cestujících ve stanicích Zadní Třebaň a Řevnice (nástup zde povolen nebude, časy odjezdů se nebudou zobrazovat ve vyhledavačích; důvodem je omezená kapacita těchto vlaků).

Souběžně pokračují noční výluky obou traťových kolejí mezi stanicemi Karlštejn a Beroun.

V prvních dvou týdnech budou v noci výluky v těchto dnech:

  • 4./5. 7. – 5./6. 7.
  • 11./12. 7. – 12./13. 7.

Poté již tradičně ve všech nocích následujících po pracovním dni:

  • 15./16. 7. – 19./20. 7.
  • 22./23. 7. – 26./27. 7.
  • 29./30. 7. – 2./3. 8.

Výluka Řevnice – Karlštejn