V Berouně vypsali dotace na kulturu

Ilustrační foto: ICP

BEROUN – Až 150 tisíc korun na pořádanou akci mohou získat v rámci kulturních dotací organizátoři v Berouně. Žádosti o dotace pro rok 2022 se přijímají od 13. 10. do 22. 10. 2021 do 13.00 hodin.

Žádost musí být podána písemně v listinné podobě či datovou schránkou včetně povinných příloh a doručena do podatelny městského úřadu v Berouně. Ve stejném termínu se musí doručit i žádosti zaslané poštou nebo jiným způsobem.

Dle dotačního programu jsou poskytovány dva druhy dotací. V případě jednoletých jde o podporu jednorázových projektů a akcí nebo projektů, které se skládají ze souboru více kulturních akcí.

Dotace lze získat i na celoroční kulturní či umělecké činnosti, spočívající ve stálých nebo pravidelných činnostech, včetně výstav a podobně. Druhý typ dotace je určen pro víceleté projekty na roky 2022 a 2023, a to na podporu dlouhodobě se opakujících projektů, které jsou ve městě realizovány déle než tři roky a byly podpořeny dotací z rozpočtu města. V tomto případě mohou žadatelé získat až 300 000 Kč.