Utajená obec Olešná

Utajená obec OlešnáPojďme se tentokrát vydat za památkami, které nám připomenou kouzlo starých časů a prostého půvabu lidových staveb.

Že jich je ve středních Čechách jako šafránu? Přesto se schýlené dřevěnky leckde zachovaly.

Jen výjimečně objevíme lidovou stavbu, kde se jen nechalupaří nebo jež není zcela opuštěná, ale v níž se normálně žije. V  Olešné najdeme to, co se kvůli času, pohodlnosti a někdy i lhostejnosti ze středočeských vesnic dávno vytratilo.

Tato podbrdská obec zůstává trochu stranou turistické pozornosti. Přesto skrývá tajemství přímo ve svém středu. V centru typické středověké kolonizační vesnice objevíme čtvercovou travnatou náves se zaoblenými rohy, umístěnou na svahu s řídce rozhozenými stromy a ze všech stran hustě obestavěnou usedlostmi, jejichž tvářnost se za dlouhá staletí měnila jen ojediněle. Uprostřed návsi nechybí klasický typ podbrdské kapličky se stanovou střechou krytou šindelem, k níž byl roku 1841 postaven litinový kříž z komárovské litiny. Stalo se tradicí, že se před kapličkou konávají svatby, a také se u ní každoročně scházejí účastníci poutní slavnosti ve Svaté Dobrotivé.

Nepřehlédněte

Mezi nejcennější stavby patří usedlost č. p. 12, k níž patří i výměnek č. p. 101 – obě chalupy najdeme na severozápadním okraji návsi. Dendrochronologické průzkumy ukázaly, že nejstarší trámy zdejších staveb pocházejí z období kolem roku 1720. Dalšími cennými objekty v centru obce jsou i č. p. 1, č. p. 7 a č. p. 8, v chalupářské „čtvrti“ na okraji vsi pak stavení č. p. 20, 21, 23 a 66. Neméně ojedinělý je soubor hospodářských staveb. V usedlostech č. p. 2, 5 a 37 se dochovaly roubené stodoly, ve dvorech usedlostí č. p. 21 a 37 roubené komory a v č. p. 10 a 12 rámové kolny. Velmi působivá je také souvislá řada stodol na jižních humnech vesnice.

Je zvláštní, proč se zrovna této obce příliš nedotkla modernizační mánie: snad sehrála svoji roli její jistá izolovanost a odříznutí od hlavních cest. Mimochodem, dodnes na odbočce k Olešné z hlavní silnice od obce Zaječov do Kařezu její jméno chybí, spoléhejte proto na mapu.

Klenot Olešné

Jádrem a pravým klenotem obnovy Olešné je statek U Nováků, který před deseti lety zakoupil Jiří Klimeš, zbavil ho nevhodných novodobých úprav a probudil poměrně rozsáhlý areál do někdejší krásy. Nezůstal jen u toho: obnovil i stavby z jiných regionů středních Čech, které byly v minulosti nenávratně poškozeny a určeny k demolici. Přemýšlel, že je znovu postaví, potom ale našel jiné řešení. Jak sám říká: „Přenesli jsme do areálu našeho statku velkou roubenou stodolu z Bratronic u Kladna, na kterou již byl vydán demoliční výměr. Poté následoval přesun rámové kolny z Křešína, jejíž celý štít se podařilo převézt kompletně v jednom kuse. Posledním transferem byl v loňském roce malý špýchar z obce Cekov. Mimo to se nám podařilo vyčistit zde na dvoře dva krásné venkovní kamenné sklepy a osmnáct metrů hlubokou vyzděnou studnu s dřevěným rumpálem. Výhledově chceme založit a pěstovat pravou selskou zahradu s původními stromy, zeleninou a bylinami. Ale bez pomoci, organizační i finanční, kterou nám poskytly krajské orgány, by vše šlo mnohem pomaleji.“

Podle plánu zde vznikne Informační centrum Brdy, poskytující služby a materiály turistům a cyklistům; podkroví stodoly bude adaptováno jako prostor pro galerii, výstavy, besedy a naučné pořady o přírodě a památkách regionu, o lidové architektuře a tradičních zvycích. Mlat stodoly, již dnes s dokořán otevřenými vraty, slouží jako jeviště pro představení ochotnických divadelníků.

Zájemcům o návštěvu zdejšího jedinečného a půvabného skanzenu, jehož interiéry jsou přístupné po domluvě s majitelem panem Jiřím Klimešem (www.novakuvstatek.cz), doporučujeme za pomoci mapy nebo navigace GPS vyhledat i další málo známé cíle, například Muzeum podbrdského železářství v Komárově, jedinečný areál starého, ale funkčního hamru v obci Dobřív (asi 10 km směrem na Rokycany) či nově opravenou kapli sv. Vojtěcha nad městečkem Mýtem s nádherným výhledem do širokého okolí.

Podle rukopisu připravované knižní novinky Otomara Dvořáka Tajemná místa Podbrdska – Hořovicko, Zbirožsko, Cerhovicko volně připravila a exkluzivně pro časopis vyfotografovala Marie Holečková. Kniha vyjde počátkem července 2012, informace a prodej v pobočce DOBNET Dobřichovice.