Za smělými plány stojí Všeradova země, o. s.

Za smělými plány stojí Všeradova země, o. s.…říká v našem rozhovoru starosta Všeradic Bohumil Stibal.

Pane starosto, dovolte mi položit vám pár otázek, které souvisejí s obdobím, kdy jste ve vedení obce právě vy, což je posledních šest let, a také s dobou fungování občanského sdružení Všeradova země.  

Minulý rok se kolektiv šikovných lidí velmi rychle ujal pořádání kulturních večerů. Oživil Galerii 
M. D. Rettigové a co čtrnáct dní zve zajímavé osobnosti na páteční povídání při dobrém jídle a pití. Díky těmto akcím se Všeradice staly vyhledávaným cílem pro strávení příjemných chvil plných humoru, ale i zamyšlení se spoustou známých a zajímavých hostů. Za těmito večery stojí také občanské sdružení Všeradova země? 

Ano, ale dík za aktivity v této oblasti patří hlavně vedoucí galerie Ing. Sylvě Škardové.

Ke galerii a k muzeu teď nově přibyl zámecký dvůr s restaurací a pivovarem. Kdo stojí za takovými smělými myšlenkami a plány, jak Všeradice kulturně pozdvihnout? 

Stojí za nimi občanské sdružení Všeradova země, samozřejmě by nešly realizovat bez podpory různých podnikatelských subjektů a dotačních programů. Velice dobrá je také spolupráce s obecním úřadem.

Kromě kultury a dobrého jídla přibyla také sportoviště – minigolf patří k těm novějším, dráha pro čtyřkolky a obnovené dětské hřiště ve Všeradicích už nějakou dobu stojí a fungují. Plánujete místní sportovní zázemí ještě nějak rozšířit? 

V letošním roce by v zámeckém dvoře mělo být otevřeno nové tenisové a víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Od června uvedeme do provozu půjčovnu kol. V budoucích letech plánujeme otevření sportovního víceúčelového centra (posilovna, sauny, bazén, masáže, hřiště na squash, badmintonový kurt).

Součástí oslav bude jmenování vlády Všeradovy země. Kdo je nominován a čím se o nominaci zasloužil? 

Účast ve vládě není ani tak za odměnu, je to pouze další práce pro lidi, kteří se snaží o rozvoj svých obcí. Jména členů nové vlády budou představena až při slavnostním jmenování dne 16. 6. 2012.

Jaký program jste připravili pro oslavy 750. výročí založení Všeradic? 

Program dvoudenních oslav je bohatý. Proběhnou ve dnech 16. a 17. června a uvedu jen jejich nástin. Součástí budou šermířské souboje, koncerty, místní nacvičují speciální scénku o vzniku obce, v níž si s nimi zahraje moderátor a herec Jan Rosák. Přijedou i krajané z rumunského Gerniku, partnerské obce Všeradic. Na oslavách bude slavnostně ustanovena i hranice Všeradovy země s radou ministrů. Adeptkou na ministryni kultury je například Jana Švandová, ministrem sportu by mohl být Slavomír Lener.

Barbora Tesařová