Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

elektrina vedeniČEZ Distribuce, a. s., si dovoluje požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
Na základě výzvy je třeba zásah provést v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku. Pokud nebude uskutečněn v této lhůtě, vstoupí společnost ČEZ Distribuce, a. s., na dotčené pozemky a zásah provede s tím, že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 metrů od osy vedení na dotčeném pozemku, mimo komunikace, budovy, ploty apod.
Více informací lze nalézt na internetu na adrese www.cezdistribuce.cz.
(mn, dle informací v oznámení ČEZ Distribuce, a. s.)