Učitelé hledají inspiraci u svých kolegů

Učitelé z Berounska budou mít díky projektu Místního akčního plánu vzdělávání možnost nahlédnout do výuky svých kolegů, inspirovat se jejich metodami a sdílet zkušenosti a dobrou praxi.

První taková akce se konala na ZŠ Zdice, která koncem května uspořádala Den pro školy. „Ohlasy jsou velmi pozitivní. Akce se velmi vydařila a může tak být dobrou inspirací pro ostatní školy,“ uvedla projektová manažerka MAP ORP Beroun II. Jitka Štembergová s tím, že se akce zúčastnilo osm škol čítajících 16 pedagogů.

Z údolí dolního toku Berounky jsou do projektu zapojeny například školy a školky Hlásné a Zadní Třebani, Svinařích, Srbsku či Karlštejně. Jejich zástupci se navíc ještě před prázdninami sejdou na dalším setkání ředitelů škol v území ORP Beroun. Uskuteční se ve středu 5. června v budově berounského městského úřadu. Dopoledne je naplánované setkání ředitelek mateřských škol, ředitelé základních škol budou jednat od 13 hodin. Během setkání se ředitelé dozvědí o dalších akcích chystaných na letošní rok, představí se zde také několik neziskových organizací z Berounska, například Farní charita, Člověk v tísni nebo Rodinné centrum Slunečnice.

(pan)