Sociálně právní ochrana dětí se otevře veřejnosti

Ilustrační foto: archiv

Týden pěstounství Středočeského kraje se v mnoha obcích a městech kraje uskuteční od 10. do 14. června. Den otevřených dveří OSPOD Černošice je naplánovaný na středu 12. června.
Jde o druhý ročník akce, na které se podílí nejen krajský úřad, ale také oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) jednotlivých městských úřadů, příspěvkové organizace kraje a neziskové organizace. I v letošním roce se v rámci tohoto týdne konají dny otevřených dveří na OSPOD a v organizacích zabývajících se náhradní rodinnou péčí v kraji, promítání filmů s tématikou pěstounské péče, besedy, přednášky, tematická odpoledne zaměřená na pěstounskou péči.

Podrobný program černošického dne otevřených dveří najdete zde. Cílem celé akce je rozšířit povědomí o pěstounské péči a jejích možnostech, poskytnutí informací pro zájemce o pěstounskou péči a rovněž ocenění pěstounů za jejich důležitou a náročnou práci.

(pan)