Tříkrálového koncertu v Řevnicích se zhostí kvarteto

Foto: archiv
Foto: archiv

Koncert Pražského hornového kvarteta se koná v sobotu 7. ledna v 19 hodin v sále řevnického Zámečku. Zaznějí skladby Leopolda Koželuha, Friedricha Dionýse Webera, Johanna Sebastiana Bacha, Leopolda Měchury a Zdeňka Fibicha.

Kvarteto hraje ve složení Petr Zierhut, Kristýna Vacková, Tomáš Čechal a Řevničanka Michaela Macourková. Od svých notičkovských začátků ušla tato dívka velký kus muzikantské cesty a vy se o tom můžete přesvědčit.

(vs)