Trať potřebuje rekonstrukci – ta se odkládá

vlak city elephant 2Kdo často jezdí vlakem z Berouna do Prahy, určitě to zná.

Čas od času (a v zimním období více) má vlak zpoždění, někdy nepřijede vůbec, ať už kvůli plánovaným nebo mimořádným výlukám. Dočkáme se někdy zlepšení?

Technický stav trati č. 171 z Prahy do Berouna je neutěšený, už dlouho se mluví o její rekonstrukci a modernizaci. Příčinou této situace je jednak technický stav trati a také její velké zatížení. Trať je opravdu vytížená, v úseku z Prahy-Radotína do Prahy-Smíchova cestuje ve vlacích zařazených do PID více než 17 tisíc cestujících denně, další lidé pak jedou v rychlících.

Počty cestujících přitom stále narůstají a zvyšuje se i počet vlaků, ale kapacita trati už je vyčerpaná.  Nejlépe  je to vidět, když se objeví porucha nebo nějaká nehoda – vlaky musí jezdit po jedné koleji, protože existuje tolik spojů, že se nemají kde vyhnout, než se oprava vyřeší.

Špatný technický stav trati je způsoben hlavně zastaralým zabezpečovacím zařízením, které je poruchové, neumožňuje pružné řízení provozu a nedovoluje zvýšení kapacity trati. Také trolejové vedení a konstrukce kolejí jsou staré, takže vyžadují mnoho oprav. To vyřeší opravdu jedině rekonstrukce trati.

Podle posledních informací od Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) se  realizace rekonstrukce předpokládá až v letech 2015–2019. Obnova trati č. 171 v úseku Praha – Beroun bude řešena v rámci tří samostatných staveb, v plánu je optimalizace ve stávající stopě a při zčásti zachovaném provozu.

Kdy a které úseky?

Rekonstrukce bude probíhat v několika etapách:

·        optimalizace trati Praha-Smíchov – Černošice

·        optimalizace trati Černošice – Beroun

·        optimalizace trati Beroun – Králův Dvůr

Úsek z pražského Smíchova do Černošic, přičemž   tyto stanice opraveny nebudou, se bude opravovat v období od prosince 2015 do srpna 2018. „Byla zpracována přípravná dokumentace, nyní probíhá její schvalování, následně bude zadán projekt stavby (předpoklad letos v listopadu). 22. srpna 2013 nabylo právní moci územní rozhodnutí. Závěr zjišťovacího řízení EIA byl vydán 10. 7. 2012 – záměr nevyžaduje další posuzování,“ sdělil Ing. Václav Šťastný, náměstek ředitele OJ pro investice, pracoviště Plzeň, SŽDC.

Úsek z Černošic (včetně stanice) do Berouna přijde na řadu v červenci 2017, opravy by měly trvat do září 2019. K této stavbě je zatím zpracována přípravná dokumentace, která by měla být schválena v dubnu 2015, dále probíhá zpracování dokumentace EIA, termín odevzdání je do konce roku 2013 a k ukončení procesu by mělo dojít v 1. polovině roku 2014. Zadání projektu stavby se předpokládá v květnu 2015 a schválení pak v září 2016.

Opraven bude také úsek z Berouna do Králova Dvora (období 10/2015 – 8/2017), což se nás už moc netýká. Tady byla dokončena přípravná dokumentace, schválena by měla být v nejbližších týdnech.

Lucie Paličková