Tradiční Jablkobraní přilákalo do Všenor milovníky jablek i kultury

Jablkobraní v roce 2021 Foto: Petra Stehlíková

VŠENORY – Náves ve Všenorech, po staru v Horních Mokropsech, rozkvetla v sobotu 18. září mnoha barvami. Konalo se tu tradiční podzimní Jablkobraní, na které zavítalo mnoho místních i přespolních návštěvníků.

Odpoledne věnované symbolicky jablíčkům chystala obec Všenory několik týdnů dopředu. Od rána přibývaly stánky a po obědě se nevelká náves zaplnila skoro do posledního místa. Do jedné hodiny se mohly registrovat cukrářky do soutěže o nejlepší jablečný koláč. V jednu chvilku přicházelo po cestách na náves několik žen a dívek, nesoucích přikryté tácy a mísy. Soutěž dopadla pod vedením Jany Golánové na jedničku.

Setkání zahájil Vladimír Hron s vystoupením nazvaným Abeceda hvězd. Zpíval a chvilkami i tančil na jevišti a střídavě chodil s mikrofonem mezi diváky. Některé roztančil a rozezpíval. Poté dva páry starších dětí ze Střediska pro volný čas předvedly pár tanců. „Všenorskou a Dobřichovickou polku od Zdeňka Krotila, kterou jsme lidem pustili, téměř nikdo neznal. Alespoň jsme tak připomněli hudebního skladatele a všenorského rodáka,“ sdělila místostarostka Všenor Alena Sahánková.

Na Jablkobraní tradičně zazářily děti z Mateřské školy ve Všenorech. A naopak poprvé se v rámci Jablkobraní konala slavnost Vítání občánků, rodičům blahopřál starosta Roman Štěrba a malí občánci byli přijati nejen mezi svými blízkými, ale i mezi shromážděnými sousedy, přáteli a dětmi. Jiří Stivín dětem a rodičům tradičně zahrál na flétnu a Štěpánka Formánková zazpívala. Koncert Jiřího Stivína byl jako vždy nevšedním zážitkem, po něm následoval koncert evergreenů Tomáše Ringla. Country kapela Karavan jako vždy nezklamala, hrála až do úplného konce slavnostního odpoledne.

Program na jevišti byl doprovázen řadou zajímavých akcí: šermování malých rytířů, výtvarné dílničky MŠ a SVČ, nahlédnout se dalo ke včelařům (Jiří Matl, manželé Stonjekovi) i koupit med a medovinu. Kromě bohatého občerstvení zde byl stánek Jana Mejstříka s produkty z jeho Dendrologické zahrady, stánky Všenorské knihovny a Obce Všenory, kde se rozdávaly zdarma koláčky, káva, jablíčka, a to vše s úsměvem. „Odpoledne se vyvedlo a největší odměnou pro nás bylo zjištění, že lidé přišli, zůstávali a byli s námi na Jablkobraní rádi,“ dodala Alena Sahánková.

Foto: V. Galló a Petra Stehlíková