Světový kytarový mistr Rak vyprodal Korunu

Foto: MČ Praha 16
Foto: MČ Praha 16

Štěpán Rak zahrál o první adventní neděli před zaplněným sálem kulturního střediska v Radotíně. Sklidil obrovský úspěch a stal se čestným občanem této městské části, v níž prožil většinu svého života.

V úvodu programu vystoupil starosta Městské části Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík, který Mistrovi předal pamětní medaili a titul Čestného občanství u příležitosti jeho významného životního jubilea a za jeho celoživotní přínos v oblasti světové klasické hudby.

“Bylo mi velkou ctí předat nejvýznamnější ocenění, jež mohou zástupci samospráv udělit, panu profesoru Rakovi, mezinárodně uznávanému skladateli a kytaristovi, který má neskutečně vřelý vztah k místu, kde žije, tedy k Radotínu”, sdělil Hanzlík po slavnostní části koncertu. Připomněl  také význam křesťanství a tradičních Vánoc, a to v souvislosti s politickými událostmi a aktuálním dění, jimž jsme v médiích denně vystavováni.

Repertoár nedělního adventního koncertu obsahoval jen rychlý průřez Rakovou tvorbou. Prvními třemi skladbami z programu Vivat Carolus Quartus Mistr připomněl blížící se 700leté výročí narození císaře a krále Karla IV., Otce vlasti. Dále zahrál své milované pohádky Gulliverovy cesty, Malá mořská víla, prapodivná a prazvláštní Alenka v Říši divů či komentovaný Strakonický dudák. Závěr patřil vánočním skladbám a Vzpomínce na Prahu.

První adventní koncert pořádala Městská část Praha 16. Vstupné bylo dobrovolné, jeho výtěžek půjde na sociální programy města.

(red)