Svazky obcí mohou získat dotace

Ilustrační foto: ICP

Dva miliony korun vyčlenil Středočeský kraj na rozvoj meziobecní spolupráce v oblasti fungování center sdílených služeb dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje pro rok 2020.

Stejnou částku vyčlení na 2. výzvu v rámci Programu na podporu rozvoje destinačních managementů. V našem kraji funguje například DOS Hiorymír či Dolní Berounka. „Dobrovolné svazky obcí jsou důležitými hráči v regionálním a místním rozvoji. Víceúčelové, polyfunkční svazky, ve spádových mikroregionech jsou jednou z cílových skupin, s jejichž zapojením počítáme. Programem chceme posilovat kapacitu víceúčelových dobrovolných svazků obcí, zlepšit kvalitu služeb poskytovaných členským obcím a jejich občanům,“ shrnuje radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler.

Každý dobrovolný svazek obcí působící v kraji může získat dotaci až 250 tisíc korun. Termín pro podávání žádostí o dotaci byl stanoven od 21. září do 30. září.

(pan)