Svazek obcí Poberounské odpady projedná rozpočet na období 2024 až 2026

Foto: z archivu POBERO

DOLNÍ POBEROUNÍ – Poslední listopadový den 30. listopadu se uskuteční členská schůze Dobrovolného svazku obcí Poberounské odpady. Schůze se bude konat v zasedací místnosti Městského úřadu Černošice od 16 hodin.

Na programu je například projednání námitek k zápisu z členské schůze konané 26. října, schválení střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2024 – 2026 a další informace pro členy svazku o komunální odpadové společnosti POBERO.

Dobrovolný svazek obcí Poberounské odpady vznikl na podzim roku 2021. Tvoří jej 16 úzce spolupracujících měst a obcí v širším regionu Dolního Poberouní, od hranic s Prahou až po obce v blízkosti Berouna. Společně představují asi 30 tisíc trvale žijících obyvatel a významný počet rekreačních objektů.