Studenti si vyzkoušejí hodinu přátelské matematiky

Foto: KÚSK

Střední odborná škola a učiliště Beroun-Hlinky je poslední ze čtveřice škol, kde proběhne pilotní projekt Zábavná matematika aneb Nebojme se maturity.

„Tato hodiny matematiky se uskuteční zábavnou formou s využitím aktivizačních metod, které povzbudí v žácích zájem o probíranou látku a jejich aktivní přístup k řešení matematických úloh. Lze to podnítit například formou diskuse, využitím výukových her či skupinovou prací,“ popsal možný průběh hodin Jan Skopeček, radní pro oblast vzdělávání a sportu a patron projektu.

Cílem projektu je podle radního především odbourat v žácích strach z matematických úloh při nově zavedené maturitní zkoušce z matematiky.

V uplynulých týdnech se hodiny konaly na Gymnáziu ve Slaném, Gymnáziu  Hostivice  a Gymnáziu Dr. J. Pekaře v Mladé Boleslavi. Pokud se lekce zábavné matematiky osvědčí, odbor školství mládeže a sportu krajského úřadu je plánuje  v dalších letech rozšířit do více škol.