Středočeští radní vyplatí hasičům 6 milionů

Foto: KÚSK
Foto: KÚSK

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo rozdělení peněz z neinvestiční státní účelové dotace za rok 2014 a na udržování nepřetržité pohotovosti jednotek JPO II pro dobrovolné hasiče.

Částku ve výši 4,115 milionu korun si rozdělí celkem 508 sborů dobrovolných hasičů ve středních Čechách.

Jde o peníze na úhradu neinvestičních nákladů za zásahy, kterých se dobrovolní hasiči zúčastnili v roce 2014. Další více než dva miliony korun dostanou v nejbližších dnech výjezdové jednotky sborů dobrovolných hasičů ve středních Čechách zařazené v roce 2015 do kategorie JPO II.

„Středočeským dobrovolným hasičům za účast na zásazích v roce 2014 a na udržování nepřetržité pohotovosti ve vybraných jednotkách zařazených v systému JPO II v nejbližší době pošleme částku v celkové výši přes šest milionů korun. Peníze pro zasahující dobrovolné sbory mimo jednotek JPO II jsou určeny na nákup pohonných hmot a věcných prostředků a na odbornou přípravu zasahujících hasičů,“ vysvětlil hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.

Do sytému JPO II je ve středních Čechách zařazeno celkem 16 jednotek. Jejich členové musí udržovat stálou pohotovost a jsou připraveni kdykoliv poskytnout pomoc v rámci integrovaného záchranného systému spolu s profesionálními hasiči. Na neinvestiční náklady spojené s udržováním této pohotovosti kraj vyčlenil každé z těchto jednotek po 120 tisících korunách.

(red)