Středočeský kraj znovu podpoří Potravinovou banku

Ilustrační foto: ICP

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Středočeský kraj poskytne v roce 2022 Potravinové bance finanční pomoc ve výši dva miliony korun. Rozhodli o tom krajští zastupitelé. Počet klientů, kteří banku využívají, se stále zvyšuje. Banka nabízí pomoc potřebným už od roku 2009.

Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj je pro mnoho lidí opravdovou záchranou. Banka shromažďuje jídlo od dárců, jako jsou obchody s potravinami a výrobci potravin, třídí je a poskytuje potřebným. Ke konci loňského roku se počet jejích klientů vyšplhal až na 70 000. „Při mé nedávné návštěvě v Potravinové bance jsem měla možnost zblízka vidět, jak nesmírně potřebnou pomoc Potravinová banka poskytuje, jak je odpovědně provozována, jak nakládá s potravinami a drogerií, jak nepřijde vniveč ani zelenina a ovoce, které jsou čerstvé, a nezvládla by se distribuce celého množství v syrovém stavu. Zaměstnanci, z nichž je mnoho bývalých klientů banky, ve vybavené kuchyni připravují marmelády nebo omáčky, které jsou konzervovány pro další konzumaci. Banka pomáhá lidem bez domova, osamělým matkám s dětmi, seniorům a osobám v azylových domech, přerozděluje potraviny od řetězců, od výrobců a soukromých dárců, vydává potravinové balíčky pro jednotlivce i azylové domy. Všem, kteří pomáhají, patří velký dík,“ řekla hejtmanka Petra Pecková.

Pomoc Potravinové banky vyhledává stále více lidí. Kromě velkého nárůstu počtu jednotlivců a rodin byl zaznamenán také velký nárůst počtu organizací, které pomoc odebírají. V roce 2019 jich bylo 156, v roce 2021 už 264. Jsou mezi nimi i města a obce, které z Potravinové banky odebírají potraviny pro své občany v nouzi, osamělé seniory nebo například matky samoživitelky. Obce se mohou přihlásit v bance jako odběratelé potravin a pravidelně odebírat potraviny pro své obyvatele, kteří se ocitnou v kritické situaci. Očekává se, že kvůli pandemii, růstu cen zboží i energií bude lidí v nouzi dále přibývat.

„Jsme moc rádi, že Středočeský kraj zdvojnásobil příspěvek, který jsme dostali v minulém roce. Je to pro nás velmi vítaná pomoc. Jsme tu od toho, abychom pomáhali potřebným. Naše potravinová banka byla založena už v roce 2009, ale stále se setkáváme s tím, že ne každý o nás ví. Pokud by někdo naši pomoc potřeboval, nejlepší je obrátit se na obecní úřad, kde získá další informace, případně rovnou doporučení. Bez toho jednotlivcům potravinovou pomoc nevydáváme,“ uvedla ředitelka Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj Věra Doušová. Pokud by chtěl někdo začít pomáhat, může rovněž kontaktovat přímo Potravinovou banku.

Středočeský kraj podpořil Potravinovou banku v roce 2020 dotací 550 000 Kč, v roce 2021 to byl jeden milion korun. Pro rok 2022 zastupitelé schválili příspěvek ve výši dva miliony korun. Potravinová banka Praha a SK byla založena v roce 2009 a je součástí České federace potravinových bank. V současné době je největší potravinovou bankou v České republice.

Zdroj: Středočeský kraj